För att undvika smittspridning arbetar vi enligt nedan riktlinjer samt att vi ständigt håller oss uppdaterade kring de riktlinjer och rekommendationer myndigheterna går ut med.

Hembesök

Våra säljare får ej arbeta vid uppvisande av symtom.
Är du sjuk eller uppvisar mildare symtom är det viktigt att du meddelar säljaren varpå mötet får flyttas fram. Vår personal får ej besöka kunder som påvisar symtom.
·         Vid hembesök använder vi oss av engångshandskar som tas på i direkt anslutning till mötet.
Som därefter förkastas när hembesöket är klart. Vi håller även distans till dig som kund.

·         Händer spritas även innan besöket.

·         Vi skakar inte hand med varandra.

Fönsterutställningen i Upplands- Väsby
Vi har utställningen öppen men större delen av tiden obemannad. Visar du symtom går det väldigt bra att besöka utställningen när du är symtomfri, vår personal får ej arbeta vid uppvisande av symtom.

Anbudsgenomgångar BRF
Vid anbudsgenomgångar går detta att utföra:

·         Utomhus med god distans.

·         Via Skype alternativt Microsoft Teams.

·         Via telefon.


Montage
Förutsättning för att utföra fönsterbyte eller andra åtgärder i lägenheter, lokaler, villor och radhus kräver att både de boende samt även våra anställda är helt symtomfria. Vid montage behöver aldrig boende vara närvarande.

Vår rutin för fönsterbyte med anledning kring Covid-19 ser ut enligt nedan:

·         Vår personal får ej arbeta vid minsta symtom.

·         Vår personal får ej arbeta hos boende som uppvisar minsta symtom. Påträffas boende som uppvisar symtom på montagestart avbryts montaget hos den boende samt att projektledare kontaktas omedelbart för vidare diskussion med beställare.

·         Vi använder oss av handskar, montagehandskar.

·         Vi undviker att ta på ytor vi inte behöver ta på.

·         Vi använder oss av tvättservetter för att torka av ytor så som handtag när vi är klara för dagen.

 

Kontrollmätning
Vid kontrollmätning gäller nedan rutiner för att undvika smittspridning.

·         Vår personal får ej arbeta vid minsta symtom.

·         Vår personal får ej arbeta hos boende som uppvisar minsta symtom.

Påträffas boende som uppvisar symtom vid kontrollmätning avbryter vi genast hos den boende.

·         Vi använder oss av handskar, plast, engångs.

·         Dessa handskar spritas av mellan varje lägenhet.

·         Vi undviker att ta på ytor vi inte behöver ta på.

Vi har även med Covid- 19 i våra riskanalyser, KMA-planer. Samtlig personal har fått information om gällande rutiner samt våra underentreprenörer.