BF9K, för din trygghet.

SVEA FÖNSTER AB
1 november 2019

Sedan en tid tillbaka är vi Certifierade enligt BF9K, vad innebär det?

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som har funnits sedan år 2000. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller och rutiner i både företaget och ute i projekten som överensstämmer med gällande lagar och krav för byggverksamhet. BF9K är tredjepartscertifierat och syftet med systemet är att öka kvaliteten, minska miljöpåverkan och säkerställa en god arbetsmiljö i företagen och dess projekt. BF9K är uppbyggt enligt samma principer som ISO-systemet, men anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.