Forellen Huge bostäder

Svea fönster ab
12 maj 2023

Huge Bostäder, Kv Forellen 11, 2022-2023

Under 2022 fick vi via offentlig upphandling uppdraget att byta ca 1000 st fönster och fönsterdörrar i 2 fastigheter i Huddinge Centrum. Förutom lägenheter har fästigheterna även rymt olika företag, socialtjänst, tandläkarmottagning och konferenslokaler. 


I samband med fönsterbytet utförde vi även en omfattande asbestsanering i fastigheterna. Huge Bostäder valde Svensktillverkade Sunda hus B-klassade PVC-Fönster till detta projekt och slutresultatet tar sitt tydliga språk. Ännu ett lyckat fönsterbyte slutfört! Vi tackar projektledare, beställare och boende på Kv. Forellen 11 för ett mycket gott samarbete!