HSB Märsta projektstart

Svea Fönster AB
11 oktober 2022

Tre större bostadsrättsföreningar parallellt

Ute i Märsta norr om Stockholm har vi nu påbörjat fönsterbytet där vi totalt kommer att byta 2700 enheter fördelat på fönster och fönsterdörrar. HSB har skött upphandlingen åt tre olika föreningar som ligger precis intill varandra och med nästintill identiska fastigheter. Ett smart sätt att sköta upphandlingen av HSB där man på så sätt kan få ned etableringskostnader fördelat på respektive förening samt att hela området blir klart samtidigt.

Vi driver projekten med 3 arbetslag där vi arbetar oss fram i varje förening samtidigt. Med en central etablering kan vår projektledare noggrant styra projektet.

Föreningarna valde Traryd Intakt 2+1 från Svenska fönster, träfönster med aluminiumbeklädnad.
Vi är vana att arbeta med HSB's olika projektledare där samtliga parters engagemang skapar gynnsamma förhållanden för en väldigt smidig entreprenad.

På bilden syns projektets otroligt duktiga  arbetsledare Alfred tillsammans med vår projektledare Bo. Dessa herrar har lämnat många stora lyckade entreprenader bakom sig.

 

På plats har vi vår egen teleskoplastare som underlättar arbetat på den stora geografiska ytan vi arbetar på.
Perfekt vid fönsterleveranser och förflyttning av materiell på området.