Huge Bostäder

svea fönster
9 november 2022

Med stormsteg närmar vi oss montagestart ute i Huddinge där vi nu ska installera ca 1000 fönster/fönsterdörrar i PVC som mött kraven för Sunda hus B. 

Beställare är Huge bostäder och vi ser fram emot att förbättra inomhusklimatet för de boende och samtidigt minska värmeförlusterna genom fasad.