Fönsterbyte Lidingö, Parksätravägen

2011-01-13
Här monterades SVEA Tradition.

Referenser