Fönsterbyte Södertälje, Österhöjdsvägen 2

2010-12-01
Här monterades SVEA Smart.

Referenser