Fönsterbyte Sollentuna, Nämdemansvägen

2010-12-01
Här monterades SVEA Tradition.

Referenser