Fönsterbyte Uppsala, Bellisvägen

2012-09-05
Här monterades SVEA Tradition.

Referenser