Totalentreprenad - Fönsterbyte, renovering, bågbyte och service.

Svea Fönster är vana att arbeta i lite mer krävande miljöer vad gäller logistik. 
Exempel på miljöer vi arbetar i är stadskärnor och sjukhus. Självklart byter vi även fönster i mindre krävande miljöer.

Vi är certifierade enligt BF9K / BKMA vilket är ett intyg på att vi hanterar kvalitet, miljö och arbetsmiljö på ett föredömligt sätt.
Samtliga projektledare är Bas P / Bas U certifierade. Alla våra montörer har ID06. För din trygghet.

Vi hjälper er från start till mål, projektering och utförande. Detta i enlighet med ABT 06.

Vi hjälper er genom:

- Bygglov
- Bullerbidrag
- Myndighetskrav
- Produktval
- Asbest och PCB-sanering
- Ventilationsprojektering
- Ljud
- Ombyggnationer, målning och fasadåtgärder.

Och mycket mer.

 

Våra produkter

SVEA Fönster's mål är inte att sälja ett fönster. Vårat mål är att kunna leverera den produkt som passar er fastighet och era önskemål bäst. Vårt produktsortiment är en spegling av den totala fönstermarknaden. Oavsett vilken produkt du söker så har vi lösningen.

Läs mer om våra produkter.

Ovan syns vår process, från start till mål och långt där efter.