Brf Arkaden

Svea fönster ab
19 oktober 2020

Brf Arkaden 2, fönster och fönsterdörrsbyte.

Nu är slutbesiktningen färdig vilken gick väldigt bra! Här har vi hjälpt ett fasadföretag med fönster och fönsterdörrar i denna fastighet som en del i en totalentrepren med puts, balkong och takåtgärder.

Se före och efterbild!