Svengrensgatan leverans

svea fönster ab
2 maj 2022

Svengrensgatan, Eskilstuna. 

Nu på morgonen kom leveransen inför montagestart. Här ska fastigheten få nya Leiab Haga 2+1 med spaltventiler.
Vi hjälper Kvalitetsbygg med projektering och installation.

Nu hoppas vi på mer soliga bilder framåt.